Confidentialitate

Temeiul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra personale este unul legal, prelucrarea fiind necesara pentru furnizarea produselor si serviciilor pe care dumneavoastra doriti sa le achizitionati de la ELITE GEFKO SRL sau pentru derularea/incheierea si executarea unui contract la care sunteti parte sau pe care angajatorul dumneavoastra a inteles sa il deruleze cu SC ELITE GEFKO SRL. Prin solicitarea dumneavoastra de a primi informatii, servicii de consiliere sau de a vi se factura, livra etc. produsele noastre va exprimati acordul ca datele dvs sa fie preluate/prelucrate si stocate conform prevederilor legale specific.

Datele personale furnizate de dumneavoastra, precum și datele de trafic și de localizare vor fi prelucrate de ELITE GEFKO în conformitate cu prevederile Legilor nr. 506/2004 și 677/2001, urmând a fi utilizate: în scopul executării Contractului, respectiv pentru livrarea produselor si prestarea Serviciilor, incluzând procesarea comenzilor sau cererilor clientului, servicii de consiliere pentru alegerea solutiei, facturare și încasarea valorii produselor, relații cu clienții, suport tehnic, verificarea și recuperarea debitelor, studii si statistici interne.

In afara scopului pentru care au fost preulate datele dumneavoastra pot fi prelucrate si din necesitatea de a respecta o obligatie legala la care suntem supusi, ca de exemplu in cazul raportarilor, la derularea eventualelor controale derulate de catre autoritatile legale, in cazul cerintelor contabile etc. Datele preluate urmeaza sa fie stocate pentru perioada impusa de legile specifice. ELITE GEFKO nu prelucreaza datele in mod excesiv, nu externalizeaza catre terti neautorizati accesul la acestea.

Datele cu caracter personal furnizate, datele de trafic dar și alte informații furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix) vor putea fi prelucrate de ELITE GEFKO cu respectarea drepturilor dumneavoastra, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele ELITE GEFKO, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite în scop promoțional.

Prelucrarea datelor cu caracte personal de catre ELITE GEFKO se doreste a fi facuta doar in scopul in care datele dumneavoastra au fost preluate, fara a fi prelucrate si pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dumneavoastra personale sunt initial colectate. Daca totusi acest lucru se va intampla, intelegem sa va anuntam direct, iar daca a cest lucru nu va fi posibil, anuntul se va face prin intermediul site-ului companiei.

Incercam sa limitam prelucrarea datelor dumneavoastra personale la o dimensiune, amploare si frecventa care sunt necesare pentru scopurile procesarii si pentru indeplinirea scopului pentru care au fost furnizate.

Protejam datele cu caracter personal impotriva amenintarilor la adresa prelucrarii. Masurile de securitate pe care le punem in practica sunt de natura sa asigure protectia datelor dumneavoastra cu character personal.

Ne asiguram ca personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigura a datelor cu caracter personal. Controlam accesul la datele personale pe care le detinem si controlam faptul ca numai persoanele care au dreptul de a accesa datele cu caracter personal detinute pot accesa aceste date si organizam sesiuni interne de instruire privind Protectia datelor cu caracter personal.

În cazul în care aceste activități sunt realizate de către Partenerii ELITE GEFKO, datele cu caracter personal furnizate vor putea fi comunicate Partenerilor în vederea furnizării/comercializării serviciilor. De asemenea, ELITE GEFKO va putea transfera datele cu caracter personal furnizate de Client în țara sau în străinătate către alți parteneri sau furnizori sau organizațiilor de cercetare a pieței, dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru prestarea serviciilor/furnizarea produselor. ELITE GEFKO poate dezvălui informația altor persoane, dacă există o obligație legală în acest sens.

Privind datele dumneavoastra personale, aveti următoarele drepturi: de acces și intervenție la acestea, de opoziție justificată la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a va adresa justiției, conform art. 13-18 din Legea nr. 677/2001. Dumneavoastra aveti dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele personale să fie prelucrate în scop de marketing. Pentru exercitarea acestor drepturi, veti inainta catre ELITE GEFKO o cerere scrisă, datată și semnată la adresa mentionata mai sus – responsabil DPO contact@beautyclik.ro. ELITE GEFKO va comunica măsurile adoptate / informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Aveti dreptul la stergerea datelor dumneavoastra personale. La cererea dumneavoastra le vom sterge fara intarzieri nejustificate, daca datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau va prelucram datele in baza unui interes legitim asupra caruia prevaleaza obiectia dvs. si nu exista alt temei pentru prelucrare.

Puteti trimite solicitarea dvs. referitoare la protectia datelor dvs. personale la adresa de e-mail contact@beautyclik.ro

Pentru mai multe informatii puteti apela la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Acest regulament este elaborate in temeiul Regulamentului General pentru Protectia Datelor cu Caracter personal, aplicabil de la 26 Octombrie 2020.

Paylike Card Payment Processor

Paylike acționează ca operator de date în ceea ce privește informațiile despre instrumentul dvs. de plată, consultați politica lor de confidențialitate pentru mai multe informații despre prelucrare.

https://paylike.ro/terms-of-service


SC ELITE GEFKO SRL
Str. Calea Vitan, nr. 58, bl. XX, sc. XX, sector 3
Bucuresti, Romania, cod postal 031297
Telefon: 0742-886-647 
Email: contac@beautyclick.ro
DPO: Florin Craciun florin@beautyclick.ro